Dopravní den
akce školy

Jmenování školské rady
školská rada

Začátek školního roku 2020/2021
začátek školního roku

Želvy na prázdninách
Prázdninové ubytování želv

Kontakty
Kontakty na školské poradenské pracoviště

Konec školního roku 2019/2020
Informace ke konci školního roku