Články

Dopravní hřiště v Táboře

Dne 13. 6. 2023 si žáci prvního stupně užili dopoledne na dopravním hřišti v Táboře, pod vedením městské policie v zastoupení pana Johančíka.

Zopakovali si jízdu na kole v městském provozu, dopravní značky a předpisy. Na závěr si napsali jednoduchý test a odměnou jim byl Průkaz cyklisty.

fotogalerie