Sponzorské dary

Jak mohu něco darovat

Vážení rodiče, vážení sponzoři, jsme rádi, že pomáháte naší škole a našim žákům a srdečně Vám za podporu děkujeme. Pokud se rozhodnete věnovat škole dar, přinášíme informaci, jak na to.

Mgr. Michal Kučera – ředitel školy


Jak a na co darovat?

Druhy darů

I. Věcný dar škole – po domluvě s ředitelem školy

II. Finanční dar škole – účelově určený - mohou to být tyto priority:

1. učební pomůcky a knihy pro děti

2. vybavení ke zlepšení prostředí ve škole

3. vybavení školní zahrady

4. nákup výukových programů a licencí

5. vybavení ICT

6. materiál

III. Sponzorský dar nebo příspěvek Smlouva sponzorská se uzavírá, pokud sponzor přispívá na činnost organizace či na jiný účel, specifikovaný ve smlouvě.

Postup při darování

Na každý dar bude sepsána darovací smlouva. Darovací nebo sponzorskou smlouvu vám připraví ředitel školy. Pokud se rozhodnete darovat škole dar, ať už věcný nebo finanční, oznamte tento bohulibý záměr řediteli školy zasláním na e-mail školy: zspridpn.oparany@dpns.cz, případně si domluvte schůzku s ředitelem školy, který Vám předá darovací smlouvu k vyplnění - smlouvu sponzorskou je potřeba připravit projednáním s ředitelem školy na základě Vašich představ a našich možností.

Jak uhradit finanční dar?

Váš dar můžete zaslat převodem na účet školy č. 214719766/0300 nebo předat v hotovosti ve škole řediteli školy. Dostanete potvrzení – pokladní doklad.

Darovací smlouva – snížení základu daně

SPONZORSKÝ PŘÍSPĚVEK – daňově uznatelným výdajem/nákladem.

Zaměstnanci, právnické osoby (firmy a organizace) a OSVČ, podnikatelé

a osoby s příjmy dle zákona o daních z příjmu mají možnost si od základu daně odečíst hodnotu poskytnutých darů.

K oprávnění takovéhoto snížení základu daně je potřeba doložit darovací smlouvu a potvrzení o zaplacení daru – buď stvrzenku o platbě v hotovosti, nebo kopii výpisu z bankovního účtu.