Články

Návštěva G – centra Tábor

Dne 21. března 2024 kmenoví žáci sedmého a devátého ročníku navštívili G – centrum Tábor.

Děti zde předaly vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace, na které použily materiály získané právě od klientů tohoto zařízení.

Žáci i vyučující se během návštěvy seznámili s krásným prostředím, ve kterém klienti G-centra žijí a  kulturním programem připraveným na tento den.

fotogalerie