Úřední deska

Zdravotnická pracoviště DPN

informace o provozu a počtu lůžek v nemocnici

Provoz nemocnice je zachován. 
V odkazu naleznete infomace o počtu lůžek a personálním obsazení zdravotnického pracoviště nemocnice.

https://www.dpnoparany.cz/verejnost/zdravotnicka-pracoviste-zs/