Úřední deska

DPN Opařany zavádí novou terapii DBT pro léčbu depresí

DPN Opařany úspěšně zavádí novou terapii pro léčbu sebepoškozování, sebevražedného jednání a emoční lability.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dpn-oparany-zavadi-novou-terapii-dbt-pro-lecbu-depresi.pdf 314.1 Kb