Články

Projekt Den pro školu

   Kmenoví žáci sedmého a devátého ročníku se dne 19. října 2023 zapojili do projektu Den pro školu.  Paní Adéla Sojková je zajímavou přednáškou seznámila s možnostmi uplatnění v životě a potřebou vzdělání pro výkon povolání.