Články

Návštěva Základní školy Františka Křižíka v Bechyni

Kmenoví žáci druhého stupně navštívili dne 30. května 2024 bechyňskou „starou“ školu.  Paní učitelka 4. třídy, Mgr. Jana Ťoupalová, připravila se svými žáky zajímavý program na seznámení našich žáků s touto školou. Nejvíce žáky sedmé a deváté třídy zaujala třída pro výuku dějepisu, počítačová učebna a nová tělocvična. Moc děkujeme za vstřícné přijetí, inspirativní prohlídku školy a nádherné dárečky.

Druhou částí naší návštěvy byla divácká účast na olympiádě žáků druhého stupně, která se konala na bechyňském stadiónu. Zde nás přivítala paní učitelka Mgr. Alžběta Němcová, která fotoaparátem zachycovala sportovní výkony žáků. V danou chvíli sportovcům nepřálo počasí, ale žáci i žákyně se snažili o dosažení co nejlepších výsledků. Všichni jsme je moc obdivovali za jejich výkony, které jim ztěžoval déšť. I sportovcům a vyučujícím moc děkujeme za krásné společné dopoledne.