Stravování kmenových žáků

Zajištění obědů

obědy

Škola má uzavřenou smlouvu se Základní školou Opařany  (jídelna https://www.zs.oparany.cz/jidelna/jidelni-listky/)
Do její školní jídelny žáci dochází v doprovodu pedagoga na obědy.
V případě zájmu o  odběr obědů, žák obdrží přihlášku a následně přihlašovací údaje
na web. https://www.strava.cz/strava/ 
Zde si pak sami obědy vybírají.
Bližší informace k přihlášení a cenám obědů v ředitelně naší školy.