Základní škola

Základní škola

Charakteristika výchovně vzdělávacího procesu v základní škole

Vzhledem ke zdravotnímu stavu mají žáci ZŠ redukovaný rozsah vyučovacích hodin. Ve vzdělávacím programu školy jsou zařazeny všechny předměty dle RVP. Naší prioritou je, aby žáci zažívali pocit přijetí v kolektivu a vlastní, alespoň drobné úspěchy. K tomuto cíli je nasměrováno veškeré působení pedagoga ve třídě.

Základem je rozpoznat aktuální úroveň znalostí a dovedností žáka (pedagogická diagnostika) a na ty pak systematicky navazovat. Z důvodu velmi rozdílných úrovní jednotlivých žáků je při vyučování často využíván diferencovaný přístup s podporou asistenta pedagoga. U většiny žáků se zaměřujeme zejména na základní učivo jednotlivých předmětů a pro nadané žáky (v rámci individuálního přístupu) učivo rozšiřujeme.

fotografie třídfotografie třídfotografie třídfotografie tříd


Karta KID

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi.

Vznikla ve spolupráci MŠMT ČR, MV ČR, MPSV ČR a MZ ČR.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
signaly-karta-nahled.pdf 180.4 Kb

Místo pro nás

nová učebna

V září jsme ve škole nově vybavili jednu učebnu.
Vznikl tak prostor kde mohou žáci na jednom místě pracovat, odpočívat i studovat.
Nahlédněte  do galerie ZDE


Dny otevřených dveří

pozvánka

Dny otevřených dveří

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka.pdf 459 Kb

Dopis ředitelům škol

Informace pro Základní školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zs-pri-dpn-oparany.pdf 320.7 Kb

Školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. září 2022.

Výuka první školní den je pro kmenové žáky od 7. 55 - 8. 35 hodin.

Žáci z DPN Opařany mají výuku od 8. 45 do 9. 25 hodin.

Školní družina bude zpřístupněna od 6. 30 do 10. 00 hodin.

V pátek 2. září 2022 je výuka pro všechny žáky do 12. 05 hodin.

Od pondělí 5. září 2022 bude výuka probíhat dle jednotlivých rozvrhů.

 

Dokumenty ke stažení

 

zaměstnanci školy, rozdělení tříd

 

My v tom Jihočechy nenecháme - informace pro zákonné zástupce kmenových žáků