Kalendář událostí

Užitečné odkazy

logo Jihočeského kraje
logo MŠMT
logo EU
vlajka obce Opařany
adkaz na DPN
Užitečné odkazy
 

O škole....

Logo - škola jako pozdrav slunciMilí návštěvníci,
vítejte na stránkách Základní školy při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160. Školy s více než 90. letou tradicí, která si zvolila jako motto svého školního vzdělávacího programu heslo "Škola jako pozdrav slunci".


Vycházíme z úkolů, které stojí před námi a našimi žáky. Za nejdůležitější považujeme schopnost komunikovat, proto jazyková komunikace. Komunikace by měla probíhat na základě pozitivního myšlení, zdravého životního stylu a její účastníci by měli dodržovat pravidla slušnosti a tolerovat vlastní názory. Nikdy by však neměl chybět citlivý přístup, porozumění a vzájemná pomoc.

Chcete-li vědět, jak se nám dílo daří, zveme Vás k prohlídce stránek a zároveň Vás rádi osobně přivítáme u nás ve škole.

 

 

I NADÁLE NABÍZÍME (PO DOMLUVĚ) MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍCH PROHLÍDEK
PRO VŠECHNY ZÁJEMCE, A HLAVNĚ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE.

 video zde  VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

 

Jsme tým speciálních pedagogů a asistentů pedagoga s dlouholetou praxí
se žáky vyžadujícími individuální přístup.
Nabízíme:

- kmenovým žákům  výuku dle ŠVP „Škola jako pozdrav slunci“ pro ZŠ a ZŠS
- diagnostický nebo dlouhodobý pobyt v naší škole
- úzkou, již zavedenou spolupráci s PPP a SPC v regionu – naplňování závěrů zpráv a jejich plné aplikování v praxi, včetně tvorby IVP
- výuku přizpůsobenou specifickým potřebám žáka
- vzdělávání dle individuálních vzdělávacích plánů
- zohledňování zdravotního stavu žáka
- vzdělávání žáka dle  jeho možností a schopností
- posilování sebedůvěry a sebevědomí žáka
- rozvíjení sociálních dovedností
- menší třídní kolektiv
- klidné a podnětné prostředí
- moderně vybavené třídy (muzikoateliér, cvičný byt, tělocvična, školní zahrada a přírodní učebna, učebna smyslové výchovy, učebna nácviků sociálních a komunikačních dovedností u  žáků s PAS)
- Augumentativní a alternativní komunikace AAK  (znaková řeč, piktogramy, fotografie, výuka možná v českém   znakovém jazyce)
- pokud by byl zdravotní stav žáka natolik závažný, že by po určitou dobu nebyl schopen do školy docházet, jsme ochotni mu výuku zajistit v domácím prostředí – a to buď distančně, nebo docházkou vyučujících za žákem
- využívání školní družiny (6.30 – 16.00 hodin)
- stravování žáků – obědy zajištěny v ZŠ Opařany
- péče o školní zvířecí kamarády – želvy zelenavé, oblovky africké


 

Aktuality

Doprovodné opatření LAKTEA - Mléko do škol 2021/2022
více
Pozvánka na Celostátní festival základních uměleckých škol v DPN Opařany
pozvánka
více
Výlet do Tábora
jarní naučný výlet
více
Pohyb v prostorách školy
používání ochranných pomůcek
více
Zápis do 1. tříd 2022/2023
zápis do 1. tříd
více
Vyjádření ředitele školy
pomoc ukrajinské dětské psychiatrii
více
Tisková zpráva DPN Opařany
pomoc ukrajinské dětské psychiatrii
více
Zrušení mimořádných opatření
platnost od 18. února
více

Návštěvnost

Celkem: 281630 Den: 209 Hodina: 27