Informace pro školy a rodiče

Informace pro rodiče a školy

Informace

Žáci základních škol:

Je-li žák zařazen do školy při zdravotnickém zařízení nejedná se o přestup žáka podle § 49 odst. 1, resp. §66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon) v platném znění.

Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“ a je tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol, a to i pro účely vykazování. Kmenová škola musí žáka vést v evidenci po celou dobu jeho pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Zákonný zástupce musí žáka v kmenové škole řádně omluvit z vyučování.

Vydávání vysvědčení:

Vysvědčení vydává vždy „kmenová škola“ s využitím podkladů ze školy při zdravotnickém zařízení (a to i v případě, že je žák ve škole při zdravotnickém zařízení celý školní rok nebo i déle). Spolupráce obou škol je nezbytná.

Žáci středních škol:

Po dobu jejich pobytu ve zdravotnickém zařízení jsou jim školou při zdravotnickém zařízení poskytovány individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech (viz. § 5a, odst. 1, věta druhá Vyhlášky č.48/2005 Sb. o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skolni-rad.pdf 406.3 Kb