Články

HEZKÉ LÉTO !

 

obrázek pro děti


Loučení se žáky devátého ročníku

28. června 2024 ukončilo pět kmenových žáků povinnou školní docházku a rozloučilo se s naší školou. Než se všichni rozešli na prázdniny, byli pozváni panem ředitelem školy Mgr. Michalem Kučerou na rozlučkový oběd do Hostince U Beranů v Táboře. Při dobrém jídle pan ředitel, paní zástupkyně Mgr. Kristýna Marková, třídní učitelka Mgr. Eva Koudelková a žáci zavzpomínali na společné chvíle.

   Všem žákům přejeme mnoho úspěchů na středních školách i v jejich osobním životě.


TÝM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ TÁBOR

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-pro-tdz.pdf 228.2 Kb

Návštěva Národního technického muzea v Praze

Kmenoví žáci druhého stupně dne 6. 6. 2024 navštívili technické muzeum. Chlapci se zajímali o různé vymoženosti techniky a historické dopravní prostředky.

Dívku zaujalo, jak se měnilo vybavení domácnosti v různých dobách.

Exponátů zde bylo velké množství, a tak někteří žáci Národní technické muzeum v Praze rádi znovu navštíví.


OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024

Tábor byl od 23. 6. do 27. 6. 2024 součástí olympijských soutěží dětí a mládeže.  Kmenoví žáci sedmého a devátého ročníku sledovali dne 26. 6. dopolední trénink chlapců a dívek v cyklistice na areálu Komora. Všichni žáci velmi oceňovali sportovní výkony sportovců.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
odm24-jck-plakat.pdf 120.7 Kb
odm24-zahajeni-doprovodny-program.pdf 102.7 Kb

Návštěva Základní školy Františka Křižíka v Bechyni

Kmenoví žáci druhého stupně navštívili dne 30. května 2024 bechyňskou „starou“ školu.  Paní učitelka 4. třídy, Mgr. Jana Ťoupalová, připravila se svými žáky zajímavý program na seznámení našich žáků s touto školou. Nejvíce žáky sedmé a deváté třídy zaujala třída pro výuku dějepisu, počítačová učebna a nová tělocvična. Moc děkujeme za vstřícné přijetí, inspirativní prohlídku školy a nádherné dárečky.

Druhou částí naší návštěvy byla divácká účast na olympiádě žáků druhého stupně, která se konala na bechyňském stadiónu. Zde nás přivítala paní učitelka Mgr. Alžběta Němcová, která fotoaparátem zachycovala sportovní výkony žáků. V danou chvíli sportovcům nepřálo počasí, ale žáci i žákyně se snažili o dosažení co nejlepších výsledků. Všichni jsme je moc obdivovali za jejich výkony, které jim ztěžoval déšť. I sportovcům a vyučujícím moc děkujeme za krásné společné dopoledne.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ DEVÁTÉ TŘÍDY

Dne 15. května 2024 se žáci deváté třídy dozvěděli výsledky přijímacího řízení na střední školy.

Všichni žáci této třídy se dostali na vybrané školy v prvním kole a obsadili žebříček prvních míst.

Žáci projevovali velkou radost nad dosaženými výsledky a učitelé byli nadšeni úspěchem svých žáků.


MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Naše škola využila nabídku vzdělávacích lekcí na podporu čtenářství, kterou realizuje milevská knihovna.

Lekce  - Mediální výchova se zaměřovala na ověřování informací v textu a zprávách.

Byly vysvětleny základní pojmy: hoax, konspirační teorie, dezinformace, fakenews.

90 minutové lekce se dne 26. 3. 2024 zúčastnili kmenoví žáci druhého stupně.

Městská knihovna Milevsko


Návštěva G – centra Tábor

Dne 21. března 2024 kmenoví žáci sedmého a devátého ročníku navštívili G – centrum Tábor.

Děti zde předaly vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace, na které použily materiály získané právě od klientů tohoto zařízení.

Žáci i vyučující se během návštěvy seznámili s krásným prostředím, ve kterém klienti G-centra žijí a  kulturním programem připraveným na tento den.

fotogalerie


PÁŤÁCI SE PŘIPRAVUJÍ NA VELIKONOCE

V hodině pracovního vyučování jsme se pustili do pečení tradičního velikonočního beránka.

Moc se nám povedl a vůně se linula celou školou.

fotogalerie


Návštěva knihovny v Opařanech

Dne 19. března 2024 navštívili žáci prvního stupně knihovnu v Opařanech.

 

fotogalerie


TEAMBULDING V MUZIKOATELÉRU

Napsali o nás ze Základní školy v Bernarticích:

Ve středu 13. 3. 2024 navštívili naši čtvrťáci Základní školu při DPN  v Opařanech, kde naplno prožili atmosféru jejich úžasného muzikoateliéru. Byla to zkušenost fantastická. Nejenom, že jsme si naživo vyzkoušeli spoustu nových hudebních nástrojů, ale učili jsme jejich prostřednictvím komunikovat mezi sebou. 

Vyzkoušeli jsme si, jak zvládat a vyjadřovat svoje emoce jinak než slovy a jak reagovat na svoje okolí prostřednictvím pohybu a hudby, což bylo pro většinu z nás něco zcela nového. 

Z muzikoterapie jsme odjížděli nadšení a plní nových zážitků. Moc děkujeme našim úžasným průvodkyním za čas a energii, kterou nám věnovaly. Moc si toho vážíme. 

odkaz na video


Výstava v Městské knihovně v Milevsku 2024

Každoroční výstava v Městské knihovně v Milevsku trvá do konce března 2024.

Děkujeme knihovně za zapůjčené prostory.

fotogalerie


Exkurze do SŠRV J. Krčína v Třeboni

          Návštěva Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni

   Kmenoví žáci 7. a 9. ročníku navštívili dne 8. ledna 2024 střední rybářskou školu v Třeboni. Zajímali se především o tříletý učební obor pro chlapce i dívky RYBÁŘ. Tento tradiční učební obor je v Třeboni od roku 1951. Studium je zakončené výučním listem, lze však pokračovat v nástavbovém studiu Rybářství přímo na škole.

   Žáci měli možnost se seznámit s celým areálem školy – školou, odbornými učebnami, domovem mládeže, školní jídelnou…

   Děkujeme za velmi zajímavé a poutavé seznámení s touto školou panu zástupci ředitele pro PV Ing. Jiřímu Srpovi a vychovatelce domova mládeže Mileně Klenkové.


Projekt Den pro školu

13. prosince 2023 se konala beseda s bankéřkou Janou Němcovou.  Bankéřka České spořitelny kmenovým žákům druhého stupně předala mnoho zajímavých a důležitých informací ohledně využívání hypoték, získávání úvěrů, možností splácení půjček v pracovní neschopnosti, spoření a využívání finančních fondů. Žáci získali přehled o produktech banky, které mohou využít ve svém životě.


Vánoční jarmark

Kmenoví žáci druhého stupně se dne 12. prosince 2023 zúčastnili 1. ročníku Vánočního jarmarku na ZŠ a MŠ Opařany. Děti v rámci pracovních činností vyrobily vánoční dekorace, které na jarmarku prodávaly. Všechny výrobky se na trhu prodaly, a žáci za ně obdrželi 850 korun. Tyto finanční prostředky budou využity na zaplacení obědů v rámci exkurze na Střední školu rybářskou a vodohospodářskou Jakuba Krčína v Třeboni, která se bude konat dne 8. ledna 2024.

Moc děkujeme panu řediteli Mgr. J. Kravarovi za umožnění účasti na této akci a těšíme se na další spolupráci našich škol.


Podpora duševního zdraví ve školách - školení JA ImpleMENTAL

Mgr. Hana Váchová se dne 21. 11. 2023 zúčastnila mezinárodního školení JA ImpleMENTAL.

Tématem školení byla podpora duševního zdraví ve školách.

Více v příspěvku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skoleni-ja-implemental.pdf 514.8 Kb

Návštěva Úřadu práce v Táboře

   Kmenoví žáci devátého a sedmého ročníku navštívili dne 28. listopadu 2023 táborský úřad práce. Paní magistra Petra Psotová připravila žákům dvě hodiny plné důležitých informací ohledně volby povolání a studia na středních školách.

   Moc děkujeme Mgr. Petře Psotové za dlouhodobou spolupráci a poskytnutí potřebných informací k dalšímu vzdělávání.


Beseda se strážníkem

Dne 16. listopadu 2023 proběhla na naší škole beseda se strážníkem Městské policie Tábor -  Prap. Lad. Johančíkem.

Žáci I. stupně měli besedu na téma doprava ve městě a její nebezpečí pro chodce.

Žáci druhého stupně získali informace ohledně šikany a kyberšikany.

Moc děkujeme panu Johančíkovi za skvělé společné chvíle.


Návštěva ZŠ Františka Křižíka Bechyně

V úterý 7. 11. 2023 naší školu navštívili žáci čtvrté třídy Základní školy Františka Křižíka Bechyně. 

Cílem návštěvy byla ukázka muzikofiletického programu.

Jsme rádi, že se všem líbilo a děkujeme za zpětnou reakci paní učitelce Mgr. Janě Ťoupalové i žákům.

"Dobrý večer, vážený pane řediteli, 

ještě jednou bych Vám ráda jménem svým i jménem všech našich dětí velmi poděkovala za úžasný zážitek, který jsme ve Vašem muzikoateliéru mohli prožít. Byla to pro všechny zcela nová zkušenost, nový prožitek, ze kterého si odnesli velmi příjemné pocity. I další aktivity, které pro nás byly připraveny, byly moc fajn a bylo prima pozorovat, jak se žáci zapojili do činností a bez většího ostychu komunikovali i s Vašimi žáky a učiteli. Mám z této spolupráce moc dobrý pocit. Pevně doufám, že se nám podaří ještě se k Vám někdy v budoucnu podívat. Posílám slíbené fotky, které určitě zveřejníme i na stránkách naší školy. " 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Mgr. Jana Ťoupalová, ZŠ Fr. Křižíka Bechyně 

FOTOGALERIE

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
ohlasy-zaku.pdf 175.7 Kb

Zdravá 5 opět v naší škole

Dne 3. listopadu 2023 lektorka Zdravé 5, Veronika Kopřivová, seznámila kmenové žáky I. a II. stupně zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem tohoto projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela ZDARMA.

Připravené pokrmy byly zdravé, ale i velmi chutné.  Všichni žáci děkují paní Veronice za velmi příjemné a inspirativní dopoledne.

více o projektu

fotogalerie


Projekt Den pro školu

   Kmenoví žáci sedmého a devátého ročníku se dne 19. října 2023 zapojili do projektu Den pro školu.  Paní Adéla Sojková je zajímavou přednáškou seznámila s možnostmi uplatnění v životě a potřebou vzdělání pro výkon povolání.


Burza škol

Dne 18. října se kmenoví žáci druhého stupně zúčastnili Burzy škol na Jihočeské univerzitě v Táboře. Každý žák zde získal potřebné informace ohledně střední školy nebo odborného učiliště, o které se zajímal.


ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

INFORMACE K ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Začátek školního roku 2021/2022

Začínáme všichni v pondělí 4. září 2023 v 7.50 hod. 
Tento den je výuka do 8.30 hod.

Od 5. září 2023 výuka pro žáky hospitalizované v nemocnici dle rozvrhu.

Výuka pro kmenové žáky:
Od 5. září 2023 dle rozvrhu, od tohoto dne také začínají ranní a odpolední volnočasové aktivity.
Ranní aktivity od 6.30 hod. do 7.45 hod. (poté výuka dle rozvrhu)
Odpolední aktivity od 13.30 hod. do 16.00 hod.

zaměstnanci školy

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-skolniho-roku-2023-2024final.pdf Organizace školního roku 2023/2024 - MŠMT 242.4 Kb

Dopravní hřiště v Táboře

Dne 13. 6. 2023 si žáci prvního stupně užili dopoledne na dopravním hřišti v Táboře, pod vedením městské policie v zastoupení pana Johančíka.

Zopakovali si jízdu na kole v městském provozu, dopravní značky a předpisy. Na závěr si napsali jednoduchý test a odměnou jim byl Průkaz cyklisty.

fotogalerie


Návštěva ZD Opařany


Dne 30. května 2023 se zúčastnili kmenoví žáci I. a II. stupně exkurze do ZD Opařany. Bc. Vlastimil Procházka, předseda zemědělského družstva, nás provedl a seznámil s provozem stájí pro dojnice. Všem žákům ochotně odpovídal na dotazy a předvedl i techniku potřebnou pro práci v zemědělství. 

Všem žákům se návštěva ZD Opařany velmi líbila. Děkujeme panu Bc. V. Procházkovi za umožnění návštěvy družstva a seznámení s prací zemědělců.
                                                                                                                                                       Mgr. Eva Koudelková

fotogalerie


Výstava v Městské knihovně v Milevsku

Od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023 probíhá výstava výtvarných prací žáků naší školy v Městské knihovně v Milevsku.

Všichni jste srdečně zváni.

Městské knihovně v Milevsku děkujeme za zapůjčené prostory.

fotogalerie


Návštěva divadelního představení v Táboře

fotogalerie


ČEZ RunTour 2023

ČEZ RunTour 2023 České Budějovice 25. 3. 2023

- více zde

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
runtour-plakat.pdf 505.5 Kb

MASOPUST 2023

Návštěva masopustního průvodu ZŠ Opařany.

fotogalerie


Nová herna pro žáky

Do nového roku s novou hernou!!

fotogalerie


Vánoční přání pro klienty G - centra Tábor

Naše škola každoročně, nejen v čase Adventu, spolupracuje s G - centrem Tábor.

Letost žáci školy vyrobili pro klienty centra přes 400 vánočních přání.

Radost nám udělala reakce jedné z příbuzných klienta G - centra, která nám napsala, citujeme:

"Dobrý den, můj otec Josef R. dostal z Pečovatelské služby krásné vánoční přání od vaší žákyně 8.třídy Natálie.

Přání mu udělalo velikou radost a tak jeho jménem děkuji Natálce i vám a všem přejeme hodně radosti, zdraví a štěstí. Alena K. dcera".

( redakčně upraveno)

Všem žákům i pedagogům děkujeme.

fotogalerie


Vycházka do lesa

V předvánočním čase si žáci I. stupně zašli do lesa, kde ozdobili stromek pro zvířátka.

Zdařilá akce.

fotogalerie


Beseda k volbě povolání

Jako každý rok, tak i letos, stojí žáci 9. ročníku před těžkým a zodpovědným úkolem. Mají se rozhodnout, na jakou střední školu půjdou studovat. Volbě povolání věnujeme na naší škole každý rok poměrně velkou pozornost. S žáky individuálně probíráme možnosti, kam by dále mohly směřovat jejich kroky vzhledem k dovednostem, schopnostem a zájmům každého z nich.

Ve čtvrtek 15. prosince navštívili kmenoví žáci 8. a 9. ročníku Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadu práce v Táboře. Zúčastnili se zde vzdělávacího semináře, který měl žákům pomoci při výběru střední školy. Žáci si také vyplnili test profesní orientace, který vycházel z jejich zájmů.

Přejeme všem žákům hodně štěstí při volbě povolání s nadějí, že budoucí profese, kterou si zvolí, je bude celý život naplňovat a bavit.

Děkujeme paní Mgr. Psotové za laskavý přístup a cenné rady.

 

Další možností, jak získat informace o školách, jsou četné internetové stránky, zejména: www.infoabsolvent.cz a www.atlasskolstvi.cz

fotogalerie


Návštěva Národního muzea v Praze

Dne 16. listopadu 2022 se kmenoví žáci 8. třídy zúčastnili komentované prohlídky Výprava do pravěku.  Získali mnoho zajímavých informací o vývoji  života na našem území.  Prohlédli si vystavené exponáty a shlédli zajímavé projekce o dobách dávno minulých.

Všem se návštěva Národního muzea v Praze velmi líbila.

třídní učitelka E. Koudelková

fotogalerie


Zdravá 5 opět v naší škole

Dne 1. 11. 2022 navštívila naší školu ZDRAVÁ 5.

A co je Zdravá 5 ?

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Za příjemné a poučné dopoledne děkujeme.

fotogalerie

více o projektu


Virtuální prohlídka JE Temelín

   Dne 31. 10. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili virtuální návštěvy Jaderné elektrárny Temelín se skupinou ČEZ. Během této návštěvy se dozvěděli mnoho užitečných informací ohledně výroby elektrické energie. Zapojili se též do soutěží, kde si zopakovali důležité informace. Všichni žáci byli nadšeni způsobem prezentace informací o jaderné elektrárně.

Třídní učitelka Eva Koudelková

foto

virtuální prohlídka JETE


Městská policie Tábor - beseda

Dne 25. října 2022 proběhla v naší škole, v rámci preventivního programu školy, beseda se strážníkem MP Tábor panem        L. Johančíkem. Besedy se zúčastnili žáci hospitalizovaní v nemocnici i žáci kmenoví. Děkujeme.

foto


Želvy na prázdninách

O TOM, JAK JSME SI UŽÍVALY O PRÁZDNINÁCH

Na konci školního roku jsme už věděly, že nebudeme trávit prázdniny ve škole, ale na jedné opařanské zahradě. Nastal konečně den, kdy jsme vyrazily do přírody, vyfasovaly jsme ohrádku, domeček a trochu krmení. Ó, jak jsme byly šťastné, travička nás šimrala do nožiček a krunýře jsme mohly konečně vystavit slunečním paprskům. Naši dětští kamarádi se o nás vzorně starali, pořádali pro nás závody, a i když vždy vyhrál Rudla, dostaly jsme za odměnu jahůdky obě. Já, Venda, jsem se zase uměl dobře schovávat, nejraději jsem zalezl do kůry, kde mě děti nemohly najít. Pak přišla jejich maminka, také jí chvíli trvalo, než mě objevila, a to bylo radosti, že jsme se prý neztratily. Ale copak bychom mohly utéct? Vždyť jsme si dopřávaly, z jídla nám nejvíc chutnalo zelí, karotka, jahody a nepohrdly jsme ani melounem či rajčátky. Užívaly jsme si teplou koupel a měly jsme dokonce i pedikúru našich nožiček, kdy nám byly zastřihnuty drápky, to se pak lezlo.

Dny utíkaly a my se začaly těšit na naše školní kamarády. Ti nám slíbili, že pro příští prázdninový pobyt nám připraví nový dřevěný domeček, protože do toho stávajícího jsme se už sotva  vešly.

Za želvičky Rudlu a Vendu zapsala Jana

fotogalerie

 


T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2022

OSLAVME OLYMPIJSKÉ HODNOTY POHYBEM

Dne 22. června se naši žáci i tento rok tradičně zapojili do celostátní akce T- MOBILE – OLYMPIJSKÝ BĚH. V duchu hesla Emila Zátopka – „Když nemůžeš, přidej víc“, jsme každou hodinu tělesné výchovy poctivě trénovali. Všichni se nemohli dočkat dlouho očekávaného dne. Povzbuzeni stejnojmennou písní od skupiny Mirai vyrazili na start. Přestože pro nás nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se, všichni závodníci do závodu dali všechny síly a nikdo závod nevzdal! Všichni se stali sami před sebou vítězi! Na všechny borce v cíli čekala zasloužená odměna. Kromě medaile a diplomu obdržel každý závodník drobné občerstvení a melouna.

Výjimečný olympijský běh zažilo v  tomto roce celkem 73 000 běžců, mezi kterými byli i naši žáci.

fotogalerie

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
t-mobile-olympijsky-beh-2022.pdf 194.7 Kb

Školní výlet - II. stupeň

Dne 15. 6. 2022 se uskutečnil poznávací výlet do Třeboně. Žáci II. stupně si den užili.

fotogalerie


Školní výlet - I. stupeň ZŠ

Dne 9. 6. 2022 proběhl školní výlet žáků prvního stupně do ZOO Větrovy. Žáci si touto akcí doplnili mimo jiné i znalosti z přírodovědy. 

fotogalerie


Beseda se záchranářem ZZS Jihočeského kraje

1. 6. 2022 proběhla ve škole v rámci MDD beseda se záchranářem ZZS Jihočeského kraje Pavlem Strakou, Dis. Lektor žákům vysvětlil zásady první pomoci a upozornil na možná nebezpečí úrazů během školního roku i o prázdninách. 

fotogalerie


Návštěva ZD Opařany

Ve čtvrtek dne 26. 5. 2022 jsme my - kmenoví žáci Základní školy při DPN Opařany navštívili zemědělské družstvo. Provázel nás  Bc. Vlastimil Procházka, který nás ochotně provedl celým areálem družstva. Během prohlídky jsme byli svědky krmení krav, navštívili jsme porodnici, kde bylo čerstvě narozené tele. Pak naše cesta pokračovala do dojírny, kde jsme obdivovali práci dojiček. Poté následovala prohlídka telecí školky. Zde jsme si mohli některá telátka pohladit. Potom naše kroky vedli do telecí školy. Zde již byla starší telátka rozdělena podle narození do čtyř skupin.

Naše dojmy: Získali jsme mnoho zajímavých informací, které byli poučné. Měli jsme možnost pozorovat zemědělce při práci. Překvapilo nás pěkné prostředí, ve kterém se zvířata chovají, velmi nás zaujaly domečky pro telátka.                          

Děkujeme za prohlídku Zemědělského družstva Opařany.  Moc se nám tam líbilo.

                                                                                      Kmenoví žáci druhého stupně ZŠ při DPN Opařany

fotogalerie


Pozvánka na Celostátní festival základních uměleckých škol v DPN Opařany

pozvánka

Pozvánka na Celostátní festival základních uměleckých škol v DPN Opařany

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-dpn-oparany.pdf 1518.4 Kb

Výlet do Tábora

jarní naučný výlet

Kmenoví žáci druhého stupně vyrazili na výlet do Tábora.
Nahlédněte do fotogalerie ZDE.


Návštěva Úřadu práce Tábor

beseda o volbě povolání

Ve středu 9. února vyrazili žáci  7. , 8. a 9. ročníku na besedu o volbě povolání.
Na úřadu práce v Táboře se jich ujala moc hodná paní Mgr. Psotová. Vysvětlila dětem všechno ohledně volby povolání a poradila, jak si správně vybrat, kam jít po základní škole dál.
Tímto jí moc děkujeme.
Po besedě  děti navštívily cukrárnu a poté se vrátily zpět do školy.
Více ve fotogalerii ZDE.


TŘIKRÁT CO!

výtvarná soutěž

V příloze najde plakát  soutěže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat-trikrat-co.pdf 250.3 Kb

Přidáte se?

úsměv pro paní Miladu

Kmenoví  žáci naší školy se přidali k výzvě režiséra Jiřího Stracha.
Ten v deníku Aha  poprosil o pomoc s přáním. Rád by vykouzlil úsměv na tváři stařence, paní Miladě, která
oslaví 7. února neuvěřitelné 99. narozeniny. Bohužel, již nemá žádného rodinného příslušníka, který  by jí popřál.
Proto jsme se s dětmi rozhodli poslat paní Miladě  narozeninové přání.
Přidáte se?
 

Přidáte se?
Přidáte se?


Informace ze školy

informace k výuce

Základní škola při DPN Opařany pokračuje ve spolupráci s DPN Opařany pod vedením ředitele doc. MUDr. Michala Goetze, Ph.D. a poskytuje výchovně vzdělávací proces žákům hospitalizovaným v nemocnici. 
Škola zajišťuje výuku žákům základní školy, základní školy speciální a též nabízíme konzultace žákům středních škol.
Na základě doporučení pedopsychiatrické ambulance, PPP, SVP nabízíme vzdělávání také našim žákům kmenovým, kteří dlouhodobě selhávali ve svých dřívějších školách. 
Umožňujeme též diagnostické pobyty (do 3 měsíců) anebo zajišťujeme i přechod do naší školy. 
Kmenovým žákům poskytujeme ranní i odpolední družinu (do 16.00h.) a zájmové kroužky v rámci odpoledních aktivit.
Od letošního školního roku se nám navýšil počet kmenových žáků, proto jsme zřídili další třídu v rámci prvního stupně ZŠ. 
Zachováváme totiž v co nejvyšší míře individualizovanou výuku s malým počtem žáků ve třídě, aby každý z nich mohl pracovat podle svých priorit a možností.
Fotogalerie nové učebny ZDE.

 


Vánoční besídka

oslava Vánoc

Vánoční besídka v naší škole se moc vydařila. Pochutnali jsme si na vlastnoručně vyrobeném cukroví a malém občerstvení.
Předali jsme si vzájemně dárky , popřáli  jsme si krásné vánoce a spokojený příští rok.
Atmosféru Vánoc nám ještě zpříjemnil jeden žák hrou na akordeon. Společně jsme si zazpívali koledy.
Nakonec přišlo i překvapení v podobě nového stolního fotbálku.
Nahledněte do fotogalerie ZDE.


Těšíme se na Vánoce

příprava na Vánoce ve škole

Nejen ve všech domácnostech probíhají přípravy na blížící se Vánoce.
I u nás ve škole se žáci těší a s radostí se na Vánoce připravují.
Stihli vyrobit i drobný dárek pro klienty táborského G-centra.
Všem přejí klidné a spokojené Vánoce a šťastný nový rok.
Podívejte se do fotogalerie ZDE.

Těšíme se  na Vánoce

Těšíme se  na Vánoce


Já bych rád k Betlému

výstava v Milevsku

Výstava výtvarných  prací našich žáků "Já bych rád k Betlému" probíhá v Milevském muzeu od 23.11.2021 do 1.1.2022.
Více ve fotogalerii ZDE


Adventní čas

výzdoba školy

I  přesto, že nám Covid stále znepříjemňuje život - nezahálíme.
Podívejte se jak jsme školu vyzdobili a připravili na advetní čas.
Fotogalerie  ZDE.


Beseda se včelařem

povídání o včelách

Dne 22. listopadu jsme v naší škole přivítali dlouho očekávanou návštěvu. Za dodržování přísných protiepidemických opatření se uskutečnila beseda se včelařem. Žáci mladšího i staršího školního věku měli možnost shlédnout prezentaci a vyslechnout výklad pana Šimka, který se svému koníčku věnuje téměř 30 let.

Tímto bychom chtěli panu Šimkovi moc poděkovat za velmi přínosnou a zajímavou přednášku, která byla doplněna jeho vlastními fotografiemi a ilustrována kresbami jeho dcery Šárky.

Děkujeme a těšíme se na další setkání.  Více ve fotogalerii ZDE.
Mgr. Šárka Hejhalová


Zdravá 5

vzdělávací program

Žáci se zúčastnili vzdělávacího programu přímo na naší škole 
Více ve fotogalerii ZDE

Zdravá 5


Návštěva střediskové knihovny Opařany

odpolední aktivita

Během odpoledních aktivit navštívili kmenoví žáci střediskovou knihovnu v Opařanech.
Moc se jim tam líbilo a rádi se stanou pravidelnými čtenáři.
V knihovně obdrželi i drobné dárečky. 

Fotogalerie ZDE


Projekt Kraje pro bezpečný internet

o projektu

Na webových stránkách projektu www.kpbi.cz jsou umístěny e-learningové kurzy a krátké videospoty na aktuální téma bezpečného chování na internetu. Tyto edukační materiály je možné využít ve výuce zaměřené na tuto oblast.

Kurzy jsou doplněny soutěžním kvízem pro žáky o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny. Online část soutěžního kvízu bude ukončena 28. února 2022. Každý měsíc také probíhá losování o ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu.

Pro účast v soutěžním kvízu je nutné se zaregistrovat. V souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 16 let vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon či e-mail). Pokud rodiče souhlas do 48 hod. udělí, budou děti zařazeni do slosování o ceny, pokud ne, bude jejich registrace smazána a nebudou moci být zařazení do slosování. Přechodnou dobu 48 hod jsme zvolili proto, aby se děti mohly do kvízu zaregistrovat i během výuky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kpbi-plakat.pdf 11507 Kb

Výstava v Milevsku

výstava výtvarných prací

 Výstava výtvarných prací, která probíhá v Městské knihovně v Milevsku od 1. října do konce měsíce.

Fotogalerie ZDE


Prohlídka školy - prezentace

prezentace školy

V přiložené prezentaci si můžete prohlédnout vnitřní prostory školy.

Prohlídka školy - prezentace

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prezentace.pptx 11942.1 Kb

Vyhráli jsme v soutěži

diplom ke 3. místu

Na konci školního roku nám přišla krásná zpráva. Naši žáci se umístnili na pěkném 3. místě
v soutěži " Talent našich škol  2021" , kterou pořádala  Mateřská škola a Základní škola Tábor, tř. Čs. armády 925.
Všichni máme velkou radost z diplomu a drobných cen.

Vyhráli jsme v soutěži

 

Vyhráli jsme v soutěži


Kampaň obyčejného hrdinství

Certifikát zapojení školy v rámci "Kampaně obyčejného hrdinství"

kampaň


Výlet našich žáků

jak si děti užily výlet

Podívejte se do přílohy, jak naši žáci zdokumentovali školní výlet.
Moc si ho užili a vrátili se s mnoha zážitky.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
skolni-vylet-do-jindrichova-hradce.pdf 1220.1 Kb

Zdravá 5

aktivity v projektu

Lektorka Zdravé 5 přijela  žáky seznámit se zásadami zdravého stravování.
více ve fotogalerii ZDE


Tonda obal na cestách

aktivity v projektu

Naši školu navštívil lektor s programem Tonda obal na cestách.
více ve fotogalerii ZDE


Mezinárodní den dětí 2021

Ve škole proběhla oslava Dne dětí

Mezinárodní den dětí

Netuším, čím to je, ale stalo se pravidlem, že naše akce pro děti se odehrávají za slunečného počasí. Nejinak tomu bylo i dnes 1. 6. 2021. Společně s našimi dětmi jsme oslavili jejich mezinárodní svátek. Největší úspěch mělo stanoviště, které připravila Mgr. Hana Němcová. Úkolem dětí bylo se zavázanýma očima poznat podle chuti různé pochutiny. Meloun, jablko, citron, banán i papriky byly rychle odhaleny, ale jednohubky s křenem se staly těžkým a nepřekonatelným oříškem pro všechny soutěžící.

Dalšími aktivitami byly:

-  závody na chůdách (Byl jsem překvapen kolik dětí tuto disciplínu zvládalo!)

- hod míčkem a kroužky na cíl

- běžecké soutěže

- skládání obřích puzzle

- závody na koloběžkách

Žáci ze Základní školy speciální oslavovali na své zahradě.  Nejvíce se jim líbil velký prolézací tunel, který se chvílemi měnil na společenský stan.

Všechny děti si na závěr pochutnaly na výtečných chodských koláčích, některé třídy na ovocných špízech, ovocných pohárech a žáci z prvního stupně měli dokonce dort!

Prostě dětský den jak má být!

Více ve fotogalerii ZDE

zapsal: J. Křivánek


Slavíme MDD

letáček

Dětský den


Světový den želv

naše želvy mají svůj den

SVĚTOVÝ DEN ŽELV v naší škole

23. května je Světový den želv - byl založen, aby upozornil na problémy těchto krásných plazů, kterým dnes hrozí vyhynutí. Chytají se do sítí rybářů, lidé jedí jejich vejce i maso a z jejich krunýřů dělají suvenýry. Želvy si ale zaslouží respekt. Jsou krásné a elegantní, na Zemi žijí už 110 milionů let. Přežily dinosaury a my jim musíme pomáhat, aby je v přírodě mohly potkat i další generace. Proto jsme se s našimi žáky rozhodli, že v rámci tohoto svátku chceme pomoci alespoň tím, že se budeme šířit osvětu a na tyto problémy upozorňovat.

Všichni žáci školy se zapojili dle svých schopností a možností. Děti ze základní školy speciální, společně se svými učitelkami,  již mnoho let každodenně svědomitě pečují o naše „želví kamarády“ – želvy zelenavé, které mají vybavené terárium na „školičce“. V tento den se tedy ostatní žáci vydali za nimi na návštěvu. Dověděli se, co vše želvičky potřebují k životu, odkud pocházejí, kolik jim je let,… Poté se žáci I. stupně ZŠ věnovali výtvarným pracím na dané téma a jejich dílka jsou opravdu vydařená – viz fotogalerie. Žáci II. stupně ZŠ se tématu ochrany těchto vzácných živočichů věnovali v hodinách občanské výchovy, v hodinách přírodopisu si opakovali základní znaky těchto živočichů, jejich rozdělení a jednotlivé druhy. Společně jsme shlédli krátký film ŽELVY V ÚZKÝCH na: https://www.youtube.com/watch?v=x0Vd70elFFI. V rámci hodin výpočetní techniky měli žáci za úkol vyhledávat informace a vytvořit zajímavou prezentaci.

Více v naší fotogalerii zde.

Šárka Hejhalová, koordinátorka EVVO

Výtvarné pojetí Světového dne želv autistického chlapce.

Světový den želv​​​​​​Světový den želv


Den Země - článek

aktivity ke dni Země

DEN ZEMĚ                                    

S „KAMPANÍ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ“

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Na podporu tohoto světového dne jsme se společně s žáky věnovali několika aktivitám.

Žáci mladšího školního věku a žáci speciálních škol si při hodinách prvouky, přírodovědy a věcného učení povídali o podmínkách života na Zemi a důležitosti ochrany životního prostředí. V hodinách výtvarné výchovy vytvořili společně krásné práce na dané téma.

Žáci druhého stupně a žáci kmenoví se při výuce věnovali tématu: Dopady „Doby covidové“ na životní prostředí a taktéž se zapojili do 3. ročníku Kampaně obyčejného hrdinství – malých činů pro životní prostředí. V rámci této kampaně měli možnost si vybrat z 9 výzev. Společně jsme vybrali tyto:

1. Zasaď rostlinu! – každý žák si zasadil 1 nebo více rostlin (rýmovník a okrasnou dýni, kterou si poté může přesadit na zahradu…)

2. Využívej ekodopravu! – žáci měli za úkol využít k cestám, do školy i mimo ni, veřejnou dopravu místo cestování osobním autem a zaznamenat počet km

3. Buď venku! – v rámci volnočasových aktivit si měli žáci zapsat, kolik hodin denně tráví venku na čerstvém vzduchu

4. Udělej něco pro ostatní! – z odstřižků látek jsme společně šili nákupní tašky

5. Zastav letákovou epidemii! - společně jsme vyráběli papírové cedulky na poštovní schránku „STOP LETÁKŮM“

7. Jez zdravě a ekologicky! – žáci si měli do svých deníčků zaznamenat své stravovací návyky. Při občanské výchově jsme si poté povídali o zdravé a ekologické výživě člověka.

9. Den pro sebe – žáci měli vyzkoušet experiment – zažít den bez elektřiny a dalších vymožeností moderního světa

Každý žák měl svůj deníček, do kterého si zaznamenával své aktivity. Některé aktivity jsme plnili společně ve škole, ostatní měli žáci za úkol plnit individuálně doma. Ne vždy se nám vše podařilo na 1, ale hlavním posláním bylo se nad těmito výzvami zamyslet a začít u sebe. Osud Země je totiž v našich rukách!

Všechny nás to moc bavilo  a už se těšíme na další ročník! Na výsledky naší práce se můžete podívat do fotogalerie zde.
Šárka Hejhalová, koordinátorka EVVO

 


Dopravní den

škola připravila žákům dopravní den

Zelený čtvrtek a zároveň Apríl. To byl letos ten správný datum pro uspořádání Dopravního dne na naší škole. S nostalgií jsem vzpomínal na dopravní dny, které s námi pořádala Dopravní policie, psovodi PČR, armádní zdravotníci z Bechyně a zdravotničtí záchranáři ze ZZS jihočeského kraje.                      
Covid nás ale donutil jít letos pouze vlastní cestou…. Ale vlastně, proč ne? I tak jsme společně prožili slunečné dopoledne, během kterého jsme na jednotlivých stanovištích otestovali naše znalosti ze zdravovědy, dopravních značek, bezpečnosti v silničním provozu a prověřili naše dovednosti na koloběžkách a při jízdě zručnosti na kole. Překvapením pro mne byla jízda na kole žáků ZŠS. Vlastík a Natka jsou opravdovými cyklisty!
J. Křivánek
Více ve fotogalerii zde.

 


Velikonoce ve škole

Jak u nás ve škole probíhají Velikonoce

I když jsou letošní Velikonoce díky vládním opatřením zase tak trochu jiné, nic nám ve škole nezabrání, abychom si velikonoční zvyky a tradice připomněli.
V prostorách školy se objevila bohatá velikonoční výzdoba a žáci si mohli i nějakou drobnost vyrobit. Samozřejmě za dodržení všech opatření proti covidu.
Více ve fotogalerii zde.


Jaro ve škole

Jaro v prostorách školy

Máme tady jaro. Celá škola se převlékla ze zimního kabátu do jarního. Do oken nám začalo svítit sluníčko.
Pozitivní energie, kterou v této nelehké době všichni tak potřebujeme.
Na výzdobu se podívejte do fotogalerie zde.

 


Zpravodajství - březen

Dění ve škole během měsíce března

Je březen a my se opět hlásíme se zpravodajstvím z naší školy. Moc se toho nezměnilo,covid je tu stále s námi, v poslední době navíc spíše sílí.

Celou současnou situaci je ale také možné brát jako ohromnou příležitost. Znovu jsme si uvědomili, že rádi učíme,diskutujeme se žáky a sledujeme jejich posun. Jsme rádi, když můžeme učit ve škole, a ne z domova. Učitelství dává pocit seberealizace, prostor pro kreativitu a rozvoj. Ideální je, když si žák na většinu věcí přijde sám a objevuje zákonitosti. Učitel je ten, kdo dává žákům co nejvíce příležitostí k samostatnému projevu. V hodinách žáci hodně mluví, diskutují.Snažíme se pomoci žákovi v psychické nepohodě, třeba jenom tím, že si všimneme, že změnu psychiky akceptujeme, že žáky vyslechneme, když o to stojí. Hodiny jsou založeny na vzájemné spolupráci. Pro učitele je často velmi náročné opravdu pochopit, proč dítě něčemu nerozumí a nastolit u žáka cestu pochopení, a někdy musíme s pokorou přijmout skutečnost, že se to nepodaří.

 Žáky učíme, že život je o pomoci, aby o ni uměli požádat učitele, či spolužáka.Pořád bojujeme se sebehodnocením, aby uměli říct, co se jim povedlo, v čem byli tu hodinu dobří, a co se jim třeba nepovedlo. Nesnažíme se suplovat psychology, lékaře, ale citlivá pozornost, která v dítěti vzbuzuje pocit jedinečnosti a důležitosti, dokáže dělat zázraky. Nemocné děti mají většinou problém s velmi malým sebevědomím. Mají tendenci se podceňovat, nevěří si, trpí svým handicapem. Vidí, že jsou jiné, uvědomují si své limity. Vhodnou, cílenou pochvalou a pozorností, jim v tom můžeme hodně pomoci. Velkou roli hraje i úsměv a pohoda, o kterou se ve třídě snažíme. A samozřejmě laskavá důslednost, klid a přiměřená přísnost.

Zdraví je jeden z nejdůležitějších předpokladů pro spokojený a naplněný život. Kromě zdravého těla je velmi důležitá duševní pohoda a vyrovnanost. V dnešní „covidové době“ bohužel pohody a klidu ubývá. A není to pouze problém nás dospělých. Pokud se vcítíme do rolí našich žáků, pokud vnímáme jejich často problematické rodinné zázemí, problémy vyvolané jejich nemocí a přihlédneme-li k negativním vlivům médií, jistě si všichni uvědomíme nutnost zabývat se duševním zdravím obecně.

Při projektu -Den duševního zdraví- realizovaném v rámci předmětu OSR, jsme se učili spolu vzájemně komunikovat, diskutovat, zajímat se jeden o druhého, umět vyslechnout názory, s kterými třeba nemusí ten druhý souhlasit, být tolerantní, umět spolupracovat, mít radost z úspěchů druhých a společně hledat cesty. Pracovali jsme s anketou, žáci se mohli podepsat nebo zůstat v anonymitě. Nesměli používat vulgarismů. První část projektu probíhala na hřišti před školou, které bylo krásně zasněžené. A my všichni jsme ve sněhu vytvářeli svoji vlastní cestu, kterou jsme závěrem pojmenovali a vytvořili jsme pro ni příběh. Další část už probíhala ve třídě formou ankety.

Anketa

Kdybych byl kouzelníkem, vykouzlil bych
- pro sebe...
- pro rodiče...
- pro kamarády...
- pro školu...
- pro Zemi...

Aby se zlepšilo mé duševní zdraví, chtěl bych
- od kamarádů...
- od učitelů...
- od rodičů...
- od svého okolí...
- sám od sebe...

Do práce vstoupila karanténa, zavřená škola a získaný vzorek je pro vyhodnocení příliš malý. Po otevření školy budeme v anketě pokračovat. Budu moc ráda, když nám děti odhalí něco z jejich světa, a my se budeme moci podívat na jejich problémy jejich očima.

V pondělí, na svátek žen, jsme jeli do školy s nadějí, že se již setkáme ve třídách s našimi žáky. Zdravotní situace to však ještě neumožnila, proto jsme připravili pro každého žáka na týden práci, která by měla částečně vyplnit volný čas a hlavně potěšit a zabavit.

A závěrem…

Pokoušíme se společně s dětmi vytvářet si takový svůj mikrosvět, ve kterém věci související s pandemií existují v pozadí.  Věřím, že na co člověk soustředí pozornost, to roste.  V našich představách vytváříme svět, ve kterém je svoboda, kde se můžeme svobodně nadechnout.  Učíme se, že všichni zodpovídáme za své vlastní zdraví, za svoje tělo a duši. Každý skutečně tu zodpovědnost a právo rozhodovat sám za sebe má.

Přeju všem, nejen našim žákům, abychom měli energii vytvářet takové světy, ve kterých najdeme radost, klid, lásku a bezpečí.                                                      Mgr. Hana Váchová

Zpravodajství - březenZpravodajství - březen


Dárky přírodě

práce žáků v rámci EVVO

V rámci EVVO probíhají na naší škole tematické dny.
V lednu jsme měli téma DÁRKY PŘÍRODĚ.
Žáci během pracovních činností a odpoledních aktivit malovali a vyráběli krmítka.

Více ve fotogalerii


Nové dveře na budově školy "školička"

nové vstupní dveře

V lednu 2021 proběhla výměna všech vstupních  dveří na budově "školičky".
Za tuto rekonstrukci jsme moc rádi.

Více ve fotogalerii

Nové dveře na budově školy "školička"


Zakoupení UV sterilizátoru

bezpečný prostor školy

Do naší školy jsme zakoupili dva UV sterilizátory vzduchu, které jsou určeny k likvidaci mikrobů, bakterií a virů. 

více ve fotogalerii

Zakoupení UV stabilizátoru


Pečení pro radost

fotografie z pečení vánočního cukroví

více zde


Advent v naší škole

fotografie z vánoční výzdoby školy

více zde


Nová cvičná kuchyňka

fotografie ze zřízení nové cvičné kuchyňky

více zde


Poděkování

Poděkování L. Vašíčkovi a firmě NetTech s.r.o.
notebook pro naše kmenové žáky

Poděkování L. Vašíčkovi a firmě NetTech s.r.o.

   Na naší základní škole vzděláváme žáky z Dětské psychiatrické nemocnice Opařany a také několik kmenových žáků. V této době je vzdělávání vzhledem k pandemii velmi náročné. Kmenoví žáci mají distanční výuku. Snažíme se využívat dostupné techniky ke zkvalitnění výuky, ale ne všichni rodiče mohou svým dětem zakoupit notebook či počítač. V této situaci nám velmi pomohl pan Lukáš Vašíček majitel firmy NetTech s.r.o. z Tábora. Daroval našim žákům – sourozencům notebook, čímž nám umožnil pestřejší a kvalitnější výuku.

   Panu L. Vašíčkovi moc děkujeme za jeho rychlou a nezištnou pomoc. Také mu přejeme v těchto nelehkých dnech hodně zdraví, mnoho pracovních úspěchů a hodně radosti kolem sebe.

https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/ajtak-z-tabora-pomaha-detem-samozivitelek-s-online-vyukou-shani-pro-ne-pocitace.html

Mgr. Eva Koudelková
školní metodik prevence


Olympijský běh

akce školy

Logo

T- MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2020

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka….

Původní datum konání Olympijského běhu mělo být 17. června. Ale „Covid si to nemyslel,“ a tak jsme si mohli zaběhat až v novém školním roce a to 16. září. Letošní ročník byl opravdu zvláštní. Zkrátili jsme trať z jednoho kilometru na 600 metrů (ale to našim běžcům určitě nevadilo) a startovali jsme po třech skupinách tak, aby se na hřišti potkávalo co nejméně dětí.

Počasí nám vyšlo tak jako tradičně na jedničku, trochu na závadu byl zbytek ranní rosy na trávě, ale s tím si naši „borci“ zkušeně poradili a na trati bojovali jako lvi. Každý „finisher“ v cíli obdržel medaili, účastnický list, sladkou odměnu a první tři i malé ceny od sponzora běhu T- Mobile.

Jak říkal Emil Zátopek: „Když nemůžeš, tak přidej!“

více ve fotogalerii

 


Výstava výtvarných prací

Výstava výtvarných prací žáků

Výstava se uskutečnila v říjnu 2020  v knihovně v Milevsku
více ve fotogalerii


Dopravní den

akce školy

 

                Zpráva na nástěnce u ředitelny oznamovala, že 3. září bude naše škola      ( zároveň i celá obec Opařany) od rána bez elektrického proudu. A protože bez něho je v současné době výuka značně omezena, ba téměř nemožná (to máte osvětlení, teplou vodu, interaktivní tabule, počítače, kopírky), tak bylo jasné, že tento „blackout“ nám změní plány na tento den. Co budeme dělat? Tak zněla jasná otázka a odpověď byla nasnadě. Protože kvůli Covidu letos na jaře  neproběhl dopravní den, využijeme této příležitosti k jeho realizaci.

            Pravda, obyčejně pořádáme dopravní den společně s Policií ČR, Armádou ČR a ZZS Jihočeského kraje. Tento den byl ale specifický v tom, že byl připraven narychlo a pouze v naší školní režii. Ale to vůbec nevadilo…

            Všechny děti si vyplnily dopravní test, prošly školením o dopravních značkách, desaterem bezpečné jízdy na kole, zdravotnickým minimem, viděly ukázku ochranných reflexních prvků, naučily se správně nasazovat cyklistickou helmu a vyzkoušely si řízení auta na dálkové ovládání. No, a nechyběla ani jízda zručnosti na kole a závody na koloběžkách. Koloběžky byly pro děti z I. stupně a děti z II. stupně měly pro kola připravenou náročnější trať, na které nechyběl např. přejezd po úzké lávce, slalom mezi tyčkami a průjezd úzkým prostorem. Mě osobně překvapil  Zbyněk  Šimko, který ještě před letními prázdninami „sedlal tříkolku pro dospěláky“ a najednou projel na kole bravurně celou trať. Podle slov jeho tatínka: “ Zbyňďa během léta na  YOUTUBE studoval po tři dny techniku jízdy, aby čtvrtý den nasedl na kolo a jel…“.  Zajímavá metoda!

více ve fotogalerii

zapsal: J. Křivánek


Začátek školního roku 2020/2021

začátek školního roku

Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Začínáme v 8,45 hod.
Ve škole budeme jednu vyučovací hodinu.
První den končíme v 9,25 hod.
Na všechny už se moc těšíme.

chlapec a děvče v lavici


Konec školního roku 2019/2020

Informace ke konci školního roku

Školní rok 2019/2020 bude pro žáky ukončen v úterý 30. června v 9.25 hod.

Kluk s vysvědčením