Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

 

 
Vedení školy
 ředitel školy  Mgr. Michal Kučera
 zástupkyně ředitele školy  Mgr. Kristýna Marková - výchovný poradce
 ekonomka školy  Iva Ťoupalová

 

 
Základní škola
 1. - 5. třída Mgr. Šárka Hejhalová - koordinátor EVVO
       6. třída Mgr. Jitka Radvanová
       7. třída Mgr. Tereza Gáliková, Dis.
       8. třída Mgr. Hana Váchová
       9. třída Mgr. Jana Kováčová
kmenoví žáci  Mgr. Blanka Samcová 
  Mgr. Ivana Pejšová
  Mgr. Eva Koudelková - metodik prevence

 

 
Základní škola speciální
 třída A Mgr. Dagmar Beránková
 třída B Mgr. Světlana Kotrbová - třída pro žáky s PAS
 třída C Mgr. Ludmila Mašková
 třída D Mgr. Dagmar Jarolímová - koordinátor ŠVP

 

 
Střední škola, Odborné učiliště
 konzultace 

Mgr. Jitka Radvanová

 

 
Asistenti pedagoga
 Petr Halama
 Bc. Kamil Krejčí
 Helena Michlíková
 Jaroslava Mikešová
 Denisa Nováková
 Dana Petráková
 

 

 
Provozní zaměstnanci
 Marcela Heroutová
 Dana Mlezivová