Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

Všichni zaměstnanci školy

 

Vedení školy
 ředitel školy  Mgr. Michal Kučera
 zástupkyně ředitele školy  Mgr. Jana Kováčová
 ekonomka školy  Iva Ťoupalová

 

Základní škola
1. - 3. třída  Mgr. Blanka Samcová
4. - 5. třída  Mgr. Světlana Kotrbová
6. a 8. třída  Mgr. Hana Němcová
7. a 9. třída  Mgr. Hana Váchová
kmenoví žáci   Mgr. Šárka Hejhalová - koordinátor EVVO 
   Mgr. Eva Koudelková - metodik prevence

 

Základní škola speciální
 třída A  Mgr. Dagmar Beránková
 třída B  Mgr. Dagmar Jarolímová - koordinátor ŠVP 
 třída C  Mgr. Ludmila Mašková
 třída D  Mgr. Ivana Pejšová

 

Střední škola, Odborné učiliště
 konzultace  Mgr. Hana Váchová

 

Ostatní zaměstananci
                   Mgr. Kristýna Marková - výchovný poradce

 

Asistenti pedagoga
 Bc. Kamil Krejčí
 Josef Křivánek
 Helena Michlíková
 Jaroslava Mikešová
 Ilona Prokopová   

 

Provozní zaměstnanci
 Marcela Heroutová
 Dana Mlezivová