Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

 

 
Vedení školy
 ředitel školy  Mgr. Michal Kučera
 zástupkyně ředitele školy  Mgr. Jana Kováčová
 ekonomka školy  Iva Ťoupalová

 

 
Základní škola
 1. - 5. třída Mgr. Šárka Hejhalová - koordinátor EVVO
 6. - 7. třída Mgr. Hana Váchová
 8. - 9. třída Mgr. Kristýna Marková - výchovný poradce
kmenoví žáci  Mgr. Blanka Samcová 
  Mgr. Ivana Pejšová
  Mgr. Eva Koudelková - metodik prevence

 

 
Základní škola speciální
 třída A Mgr. Dagmar Beránková
 třída B Mgr. Světlana Kotrbová
 třída C Mgr. Ludmila Mašková
 třída D Mgr. Dagmar Jarolímová - koordinátor ŠVP

 

 
Střední škola, Odborné učiliště
 konzultace 

Mgr. Šárka Hejhalová

 

 
Učitelé bez třídnictví
 Mgr. Tereza Gáliková, Dis. - Aj, Inf.
 Bc. Kamil Krejčí - konzultace SŠ

 

 
Asistenti pedagoga
 Helena Michlíková
 Jaroslava Mikešová
 Pavla Mlčkovská
 Dana Mlezivová
 Šárka Šindelářová, Dis.
  

 

 
Provozní zaměstnanci
 Marcela Heroutová
 Barbora Šimková