školní rok 2020/2021

Dopravní den

Žáci se účastnili disciplín v rámci dopravního dne.