Jarní vycházka I.st. ZŠ

Jarní vycházka I.st. ZŠ

Fotografie z vycházky do přírody, opékání buřtů