Kontakty

Kontakty

Kontakty na školské poradenské pracoviště

Konzultace:

denně 7.30 - 8.30
nebo po telefonické domluvě

telefon: 381 287 153
email: zspridpn.oparany@dpns.cz

 

 
Vedoucí pracoviště Mgr. Michal Kučera
Výchovný poradce Mgr. Kristýna Marková
Speciální pedagog Mgr. Jana Kováčová
Mgr. Dagmar Beránková
Mgr. Hana Váchová
Školní metodik prevence  Mgr. Eva Koudelková