Školská rada

Jmenování školské rady

školská rada

Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 417/2020/RK-95 a v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla jmenována školská rada ve složení:

za pedagogické pracovníky školy - jeden člen

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty - jeden člen

za zřizovatele školy - jeden člen

Funkční období školské rady - do června 2023.