Školská rada

Jmenování školské rady

školská rada

Na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 417/2020/RK-95 a v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla jmenována školská rada ve složení:

za pedagogické pracovníky školy - Mgr. Hana Váchová (zapisovatelka)

za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty - Mgr. Barbora Soldátová

za zřizovatele školy - Ing. Andrea Rucká ( předsedkyně školské rady)

kontakt na členy školské rady: zspridpn.vachova@gmail.com

Funkční období školské rady - do června 2023.