Ukončené projekty naší školy

Ukončené projekty školy

Projekty, které proběhly na naší škole.

loga projektů

Eliminace problémového chování žáků pomocí muzikoterapie

Nácviky sociálních a komunikačních dovedností u žáků s PAS

Inovace školní práce

Rozvoj školy

vizitka projektuučebna PASučebna PASUčebna Muzikopomůcky muziko

vlajkylogopráce na interaktivní tabuli