Prohlášení - Cookies

Tyto webové stránky využívají pouze tzv. technické cookies, jež jsou nezbytné pro provoz těchto stránek. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Marketingové, analytické či jiné obdobné cookies, k jejichž ukládání by bylo třeba udělit souhlas, tyto webové stránky nevyužívají.

Používáme tyto coookies:

Název: PHPSESSID
Expirace: sezení
Kdo má přístup: Jedná se o cookie z našich stránek. Přístup má: Základní škola pří Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160.
Popis: Jedinečný identifikátor relace.