Kouzlení s odpady

KOUZLENÍ S ODPADY

... tak zněl název literární soutěže, pořádané Krajským úřadem Jihočeského kraje a společností EKO-KOM, a.s. v září letošního roku.

Se společností EKO-KOM, a.s. spolupracujeme v rámci environmentální výchovy na naší škole již dlouhodobě. Jezdí za námi do školy hravou formou učit naše žáky správně třídit odpad. Myslím, že třídit už umíme celkem dobře, a tak jsme se rozhodli, že bychom rádi přispěli k tomu, aby tyto dovednosti získaly i jiné děti.

V rámci této soutěže měli naši žáci za úkol vymyslet říkanky k jednotlivým obrázkům, ze kterých ve finále vznikly omalovánky pro

nejmenší děti s tématikou třídění odpadu.

Jaké bylo překvapení, že přesto, že jsme nebyli absolutními vítězi, přišel v tomto předvánočním čase balík od pořadatelů s drobnými

dárky pro naše žáky společně s poděkováním za naše literární příspěvky.

Děkujeme  Šárka Hejhalová, koordinátorka EVVO

 eko 1webeko 2 web